Valós, vélt tudások, fogalmak 2.

Az előző alkalommal ott hagytuk abba, hogy a manapság emlegetett „Mágiának” a legtöbb esetben már szinte semmi köze nincs az ősi, valós Mágia tudományához. Az a bizonyos hajdani tudás az évszázadok folyamán felhígult és keveredett babonákkal féligazságokkal, (és hazugságokkal) kitalációkkal, trükkökkel, stb.

De mivel is foglalkoztak a régmúlt idők mágusai? Mikre voltak képesek, milyen tudás által?

Ahhoz, hogy némi rálátásunk legyen a témára, tudnunk kell, hogy a valós Mágia világa meglehetősen zárt közösség volt. A tudás mesterről tanítványra szállt és csak a kiválasztottak kerülhettek a közelébe. A tanítvánnyá fogadott ember hosszú éveken át tanulta az elméletet és csak aztán léphetett át a gyakorlati Mágia területére! Bizonyítania kellett tudását, rátermettségét, sőt, fizikai alkalmasságát is! Próbatételeknek, „vizsgáknak” volt alávetve és csak az léphetett tovább, aki megfelelt! Sok év telt el, mire mesterré válhatott és még több, mire ő is tanítványt fogadhatott. Ez volt a garancia rá, hogy emberileg arra alkalmatlanok a belső körökbe ne kerülhessenek! A tudomány rossz kezekbe sose juthasson! (A mai titkos társaságok több ezer év után is kb. ugyanezt a módszert követik.) De épp ezért aki Mester Mágussá válhatott, azt tisztelet, megbecsülés övezte! Adtak a szavára, az átlag ember és a magasabb rangú vezetők hozzá fordulhattak problémáikkal. Mifélékkel…?

Tulajdonképpen mindennel! Az adott város / ország ügyei, vezetőinek kiválasztása, lelki-testi problémák, betegségek gyógyításai, azok megelőzése, álmok jelentései, tanácsok, kívánt-nem kívánt gyermekáldás, védettség bizonyos gondok ellen, (áldás egyes formái is) bizonyos személyek érdeklődésének felkeltése, avagy egyes emberek érdeklődésének távoltartása, kisebb-nagyobb (mindennapos) jelek értelmezése, mások ártó szándékainak felderítése, (néha átok bizonyos formái is) azok elleni védekezés, állatok (jószágok) termények problémái, stb, stb, stb. Hosszan lehetne még sorolni, mi mindennel foglalkoztak a régi idők Mágusai. Ennek a szónak (Mágus) manapság nincs súlya, tartalma és valós jelentése. Ha az akkori kor Mester Mágusait kellene egy szóval (másként) elnevezni, akkor azt mondhatnánk: Ők voltak a kor nagy tudású bölcsei! (A Biblia eredeti szövegében pl. „a három királyok” három Mágus volt!)

Ismerték a természet szinte minden kisebb-nagyobb törvényét, a háttérben meghúzódó erőket. Tisztelték ezeket és tudták is használni őket! Tisztában voltak a 4 alap elem (Tűz, Víz, Levegő, Föld) létezésével és azok elementáris hatásaival is. (Ahol az adott elem szemmel láthatóan nincs jelen.) Ismerték és követték a hold, a csillagok, bolygók állásait, (és hogy miként befolyásolják azok a földet, az élővilágot, a természetet, az óceánokat és az embereket) a hajdani (még valós) asztrológia tudományában is járatosak voltak! Szintén ismerték és használták, a színek, az illatok hatásait, a gyógynövények ezernyi fajtáját és azok alkalmazásait, az ásványok környezetükre gyakorolt hatásait. Érzékelték, vagy akár látták is az aurát, a mindent körülvevő energiaburkot. Tudtak az ember hármas tagoltságáról, (Test-Lélek-Szellem) épp ezért képesek voltak a fizikai testüktől függetlenül (attól távol) is tevékenykedni. Tudatában voltak a gondolat, a kimondott szó, a hit teremtő erejének! Kommunikáltak az emberiség által nem ismert lényekkel, sőt, adott esetben létre is hoztak rövid életű szellem teremtményeket. Egymással sokszor telepatikus úton érintkeztek, így a föld 2 távoli pontján élő Mágus is kommunikálni tudott egymással! Képesek voltak a múltba látni és a jövő jeleit értelmezni (ami NEM egyenlő a jóslással!)!

Még hosszan lehetne sorolni, de jobbnak érzem, ha itt megállok a konkrétumokkal. Tartok tőle, hogy már így is sokan csak legyintenek, ha eddig jutottak az olvasásban.

Fontos leszögezni, hogy egy valódi Ősi Mágus ezzel a (nagyon átfogó) tudásával SOHA nem élt vissza, sőt… A saját maga javára soha nem is használta! Az ősi eskü egy része épp ezt tartalmazta, hogy kizárólag az emberiség javára, a természettel és a Mindenható erőnek alárendelve végzik munkájukat! A részletekbe, a módszerekbe, praktikákba soha nem avattak be senkit!

Hajdanán a csalás, átverés esete teljesen kizárt volt! Részben csak azokból válhatott Mágus, aki egy mesternél tanult. A mestert pedig ismerték akkoriban közel és távol, tehát nem lehetett „kamuzni”, hogy ennél vagy annál tanultam… Ezen felül már a kezdetektől szokássá vált, hogy a Mester Mágusnak neve, ehhez köthető jele és pecsétje van! Ezek nélkül soha nem is működhettek!

Később persze megjelentek azok a Mágusok, akik bár elérték a Mester Mágus szintet, mégis inkább a maguk útját járták. A saját érdekeik mentén cselekedtek, sokszor másoknak ártva, vagy másokat félresöpörve az útból. Lassanként kialakult a „fekete Mágia”, ezzel (a mai napig is) kétpólusúvá vált az ősi tudomány. Természetesen az (akaratuktól függetlenül innentől „Fehér”) Mágusok tudásának alkalmazkodni kellett a megváltozott körülményekhez. Elkezdődött (és tart a ami napig is) egyfajta „versenyfutás” az ártó és a védelmező praktikák között. A mai kor embere nincs tisztában vele (és ez így van jól) miféle erők működnek a háttérben. Ahogyan azzal sem, hová lesznek néha az eltűntek. Mitől kap hirtelen (pl.) infarktust valaki, aki addig makk egészséges volt. Mitől változik meg egyik napról a másikra egy ember személyisége. Miért jár át minket néha ilyen-olyan kellemetlen (avagy kellemes) érzés egy bizonyos helyen, vagy egy bizonyos ember jelenlétében. Stb., stb., stb…

Az ősi törvények és erők működése nem szűnt meg és nem is alakult át! De a világ és benne az emberek viszont nagyon is!

Aki ma „Mágusnak” mondja magát, az kb. 100 esetből 98x természeten nem, vagy csak kis részben igaz! Rengeteg és nagyon sokféle hézagos, hiányos tudásfajta létezik és terjed. Ezek kis részben néha jók és hasznosak, de nagyobb részt hatástalanok és / vagy ártalmasak! Telis tele butaságokkal, tévhitekkel, hiedelmekkel, babonákkal és akkor ez még a jobbik eset. Rosszabb esetben viszont fekete Mágiával állunk szemben, ami szemrebbenés nélkül használja mind azt, amit az ősi törvények még tiltottak! Ezek felsorolva találjuk többek között a Bibliában is! (Pl.: Szellemidézés, halottidézés, jóslás, megátkozás, alvilági erők segítségének igénybevétele, sőt, emberi élet kioltása! Akár a távolból is, a Mágia módszereivel…)

Mindkét oldalra érvényes, hogy a valódi Mágus a háttérbe húzódva él, cselekszik! Ha kicsit belegondoltok, értitek, miért alakult így. A „Fehér” Mágus nem keres sem hírnevet, sem dicsőséget, ezekre nincs szüksége! A mindennapi munkájában csak gátolnák, ezen felül a Mágus tudja, hogy mindenért az Isteni Gondviselésé a hála és a köszönet! Így ők magukat csak a Mindenható szolgáinak tartják. A „Fekete” Mágus pedig szintén addig működhet eredményesen, amíg nem tudnak a ténykedéséről. Egy alapvető eltérés azért van a két csoport között:

Míg a „Fehér” Mágus legtöbb esetben egyénileg, egyedül végzi a dolgát, addig a „Fekete” Mágusok nagyon sokszor titkos társaságokba verődnek össze és ezekben működnek (egyénileg is)!

Azokat a Mágusokat, akiket a tévében, újságokban, interneten találtok / láttok, kb. 90% -a természetesen nem Mágus! Bár akad ilyen is, sőt… Az utóbbi kb. 100 évben egyre gyakoribbak az un. „Szürke” Mágusok. Ezek látszólag kizárólag jót akarnak és tesznek és ezt nyilvánosan teszik! Segítenek másokon, néha valós tudással rendelkezve! De ez a tudás elég sokszor hézagos, vagy ha (ritkább eset) nem az, akkor viszont nem riad vissza a „Fekete” Mágia használatától sem. Bár segítő szándékkal, mégis tiltott módszerekhez folyamodva működnek. Természetesen ők is el fogják venni méltó jutalmukat, (ez jelenleg vagy nem érdekli őket, vagy nem is tudnak róla) a világegyetem törvényei elől nem tudnak kitérni.

Honnan ismerhetitek fel, hogy valaki csaló, kuruzsló, avagy „Szürke” / „Fekete” Mágus? Sok kisebb-nagyobb jele van:

– Lépten-nyomon „hirdeti”, hogy ő Mágus.

– Szeret szerepelni a tévében, újságokban, partikon, összejöveteleken, aktív társasági életet él.

– Az öltözékében dominál a fekete.

– Néha a kezén fekete köves gyűrűt, a nyakában fejjel lefelé fordított pentagrammát látni.

– A szolgálataiért pénzt, sok-sok pénzt kér! (A Bibliában az áll: "Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!" A "Fehér" Mágus soha nem kér sem pénzt, sem semmi egyebet a szolgálataiért! Ellenben ha kérés nélkül kap, azt (pár dologtól függően) köszönettel elfogadhatja.)

– Elvállal olyan műveleteket, amik az ősi törvényekben és a Bibliában is tiltottak! (Halott, szellemidézés, „rontás”, megátkozás, jóslás, stb.)

Jó ha tudjuk: Amennyiben ilyen emberhez fordulunk, akkor JOBBIK esetben az teljesen hatástalan lesz a problémára nézve! Rosszabb esetben viszont hatásos, de innentől kezdve olyan terhet vett az illető a vállára, amitől csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem szabadulhat! A Biblia szavaival élve „átkot von magára”, ez a karmájába kerül és előbb-utóbb meg is mutatkozik az élet minden területén! Vagyis: Átmeneti javulás után az illető helyzete sokkal rosszabbra fordul, mint előtte volt! A „Fekete” Mágus jól tudja ezt, de (magától értetődően) erről nem szól. Ő (legtöbbször) védve van a földi életében, hiszen paktumot kötött a démoni erőkkel, amik segítik, támogatják. Cserébe „csak” egy dolgot kérnek és kapnak… Szerintem magatok is kitaláljátok, mi ez.

Hogy a blog főcímével éljek: Azt szeretném...

Azt szeretném, hogy legyetek körültekintőek és tartsátok távol magatokat a kuruzslóktól, csalóktól és még inkább azoktól, akik a Mágia tudományával CSAK sok-sok pénzért segítenének rajtatok!

A következő találkozásunkig vigyázzatok magatokra és egymásra!